Turnus Plus


Igennem en længere årrække har det været vores erfaring, at turnusassistenter og unge
kiropraktorer de første par år af deres virke, MISTER en stor andel af deres patienter inden
de er smertefrie og færdigbehandlet.

- Det er både SYND for assistenten, for klinikejeren og ikke mindst for patienterne.

Turnus PLUS har til formål at minimere tabet af patienter og selvtillid betydeligt, ved at øge assistenternes daglige PRÆSTATIONSEVNE igennem relevant diagnostisk fokus og egen mentaltræning.

Kurset har som målsætning at dygtiggøre assistenten indenfor patient-management og diagnostik i praksis, samt mentalt at ruste assistenten til at møde patienterne med overbevisning og troen på SUCCES.

 
Kursusindhold:

Del 1) Patient-manegement:
Den optimale konsultation:

• Fra første kontakt til sidste håndtryk
• Kend faldgrupperne – Sådan undgår du at dine patienter vælger en anden behandler end dig.
• Hold fokus på patienten og mennesket bag – Sådan vinder du patientens tillid på ærlig vis og sådan får du flere personligt henviste patienter (kurset tager på
det kraftigste afstand fra fear-management og andre ulødige strategier.)

Del 2) Mentaltræning:
Nu er du bagud på point! De fleste kiropraktorer kender til at dage, hvor ens patient performance bare ikke når WOW-niveauet. Måske fordi man i situationen ikke føler sig dygtig nok eller modsat, fordi man har svært ved at motivere sig over for “almindelige” patienter. Når det sker, prøver de fleste at redde hvad der reddes kan, så patienten ikke går fra konsultationen med en dårlig oplevelse. Med andre ord begynder vi at agere for at undgå at tabe, hvilket performance- eller stressmæssigt ikke er en ønskværdig situation.

• Forskellen på at ”spille for at vinde” vs ”spille for at undgå at tabe”
• Mentaltræningens ABC
• Sådan øger du din daglige præstationsevne i kiropraktorpraksis og leverer en toppræstation hver gang!

Del 3) Diagnostik og behandling af ryg- og nakkelidelser i praksis.
Mange oplever at patienter pludselig udebliver og ikke bestiller ny tid til konsultation, eller at ens iværksatte behandlingstiltag ikke hjælper som forventet.

• Kend de klassiske fejlfortolkninger (case-baseret gennemgang af anamnese og objektiv US)
• Sådan håndteres uspecifikke- og diskogene lidelser med eller uden rodtryk.
• Sådan tager du tovholderrollen overfor patienten og lægen bag.

 
MÅLGRUPPE: Kiropraktorer
UNDERVISERE: Jacob West og Jonas Loft
KURSUSNAVN: Turnus Plus
TID: Søndag d. 16. September 2012 fra 9-17
STED: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
PRIS: DKK 3995,-* inkl. foredragsmateriale og forplejning.
TILMELDING: Senest den 1. September 2012

* Ved bestilling inden 1. August, derefter DKK 4500,-