Kiropraktor Plus


Klinikken WESTLOFT fyldte i år 8 år og beskæftiger nu 11 fuldtidsansatte kiropraktorer.

Succesen skyldes udelukkende dygtige medarbejdere og et godt samarbejde med de praktiserende LÆGER, et samarbejde baseret på gensidig respekt og et fælles værdisæt.

 

 

 

FORMÅL:

At gøre kursisten bekendt med de forudsætninger der efterspørges for at kunne indgå i et godt samarbejde med den fordomsfulde, den neutrale og den positive læge. Kursisten vil blandt andet blive bekendt med de fornødne redskaber til at indlede kontakten med lægen, samt lære hvordan den gode dialog og det konstruktive samarbejde kan opnås og plejes, til gavn for begge parter. Inklusiv omfattende og gennemarbejdet materialesamling med skabeloner på invitationer, foredrag, nyhedsbreve, epikriser m.v til brug “mandag morgen”.
 

KURSUSINDHOLD:

Alt at vinde: Både lægen og kiropraktoren vinder på at samarbejde
• Derfor virker de traditionelle metoder sjældent.
• Hvilke problemstillinger møder lægen dagligt og hvor kan kiropraktoren hjælpe?
• Derfor er et samarbejde en win-win situation for begge parter (og for kiropraktikken i Dk)!

Gør det første først: Et indblik i forudsætningerne for tværfagligt samarbejde
• Kend dit produkt
• Tænk langsigtet
• Stå ved dine styrker (kiropraktorens stærke sider identificeres)
• Efterstræb forbedringer (kiropraktorens svage sider identificeres)
• Kommunikation ud af huset (form og sprogbrug)

Indledende manøvrer: Kend dine samarbejdspartnere og deres værdisæt
• Hvem er dine samarbejdspartnere?
• Identificer de praktiserende lægers værdisæt
• Bytteskema – Betragt det som en forhandlingssituation

Bryd isen: Sådan indledes kontakten og samarbejdet med de praktiserende læger
• Forarbejdet startes måneder før
• Hvilke indgangsvinkler kan vi spille på?

Foredraget: Sådan får dine visitkort plads ved siden af lægens receptblok
• Præsentationen der fænger
• Det faglige indlæg – Hvad er væsentlig at få med?
• Foredraget

Gennemgang af materialesamling (udleveres på USB-key)
• Omfattende og gennemarbejdet materialesamling med skabeloner på invitationer, foredrag, nyhedsbreve, epikriser mv gennemgåes

Sådan opretholdes det gode samarbejde
• Kommunikation i det daglige
• PRL i klinikken
• Andre fælles projekter

Fordomme og barrierer: Sådan imødekommes den fordomsfulde læge
• Når samarbejdet er uønsket
• Når tingene går skævt

 

MÅLGRUPPE: Kiropraktorer
UNDERVISERE: Jacob West og Jonas Loft
KURSUSNAVN: Kiropraktor Plus
DATO: Lørdag d. 15. September 2012, kl. 9-17
STED: First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C.
PRIS: DKK 9.995,-* inkl. foredragsmateriale og forplejning.
TILMELDING: Senest d. 1. september 2012

* Ved bestilling inden 1. August, derefter DKK 10.995,-